Pilprosjekter

Pil i Hjertet har våren 2008-09 anlagt pileinstallasjoner i et knippe barnehager.  Ser vi til Danmark er bruken av pil i barnehager, parkanlegg og lignende svært utbredt, mens det i Norge er relativt nytt.  Pilens egenskaper gjør den perfekt egnet til å skape et organisk miljø hvor den estetiske verdien kobles sammen med funksjon.
Bildene under er tatt på våren og igjen midtsommers 2008-09.