Borg

Når man lager borg kan man godt bruke pil som er forgrenet. Bunt sammen 12 bunter med ca 15 pil i hver. Marker 4 hjørner, grav fire 30 cm dype hull og sett 3 bunter pil i hvert hull. Bind pilen sammen i toppen

Når borgen er lukket i toppen flettes det med belgisk flett på 3 av sidene.

Forarbeid og vedlikehold som ellers med pil.

Lykke til!